Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Strømforsikring med trippelgaranti

Med Trippelgaranti får du en ekstra trygghet i hverdagen, og du slipper å bekymre deg for strømregningen om du blir syk, arbeidsledig eller lynet slår ned. Trippelgaranti er kostnadsfritt for deg de 3 første månedene, deretter koster den kun 1 krone om dagen.
Forsikringen gjelder privatkunder, dekker kun strømforbruket og ikke nettleien.

Ingen egenandel hvis lynet slår ned
Elektronisk inventar som ødelegges av lynnedslag, overspenning eller elektriske feil dekkes normalt av innboforsikringen, men du må gjerne betale en betydelig egenandel likevel. Strømforsikringen dekker egenandelen med inntil kr. 4000,-

Ingen regning fra oss hvis du blir sykemeldt
Blir du sykemeldt dekker vi dine strømutgifter i inntil 6 måneder. Maksbeløp per måned er kr. 5000,-
Forsikrede må være 100% arbeidsfør og ikke kjent med forestående arbeidsuførhet (sykemelding)

Ingen regning fra oss hvis du blir arbeidsledig
Blir du arbeidsledig dekker vi dine strømutgifter i inntil 6 måneder. Maksbeløp per måned er kr. 5000,-
Forsikringsdekningen gjelder bare for personer som har vært fast ansatt sammenhengende de siste 6 måneder før forsikringen starter.

Forsikringen koster kun kr. 1 per dag


Kriterier som er lagt til grunn for å ha krav på erstatning:

  • Forsikrede må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av folketrygden, jfr. Lov om folketrygd av 28.2.1997, kap. 2
  • Forsikringen gjelder også for selvstendig næringsdrivende og forsikredes ektefelle/partner/ samboer med felles bostedsadresse registrert i Folkeregisteret samt være medlem av folketrygden
  • Forsikringen gjelder forsikredes hovedmåler.

Link til forsikringsbevis og vilkår

Skademelding

Skjema for egenandelsdekning

Skjema for ulykke, sykemelding eller sykehusopphold

Skjema for arbeidsledighet eller permittering

eller ring 81570014 tastevalg 3 "allianse everk"

 

Bestill strømforsikring HER og få de første 3 måneder til kr. 0,-!