Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

VIKTIG MELDING - Vedlikeholdsarbeid på høyspentnettet strekningen Kyrksæterøra - Vinjefjorden

Dato: 17.06.2011

På grunn av vedlikehold på høyspentnettet, vil det i neste uke, bli en del strømutkoblinger på strekningen Kyrksæterøra - Vinjefjorden

Mandag 20/6    

kl. 23.00 – 06.00               Strekningen Vinjeøra – Kårøydalen – Barhals

Tirsdag 21/6      

kl. 23.00 – 06.00               Strekningen Barhals – Bjerkneset

Onsdag 22/6     

kl. 23.00 – 06.00               Strekningen Stølan – Eide

Torsdag 23/6    

kl. 23.00 – 06.00               Strekningen Eide – Likroken - Stormyr