Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Nettanalyser for Hemne Kraftlag

Dato: 21.06.2011

21.06.11 ble det avholdt informasjonsmøte om småkrafttilknytninger i Hemne kraftlags forsyningsområde

For utbygging i område Vinjeøra ble tre alternative løsninger presentert


Alt. 1 Forsterkning/ombygging av eksisterende 22kV distribusjonslinje.
Alt. 2 Ny transformator 132/22kV på Stormyra tilknyttet eksisterende 132kV linje.
Alt. 3 Ny 22kV produksjonslinje fra Vinjeøra til Hemne trafostasjon, langs eksisterende 132kV linje.


Nettanalysen kan fås tilsendt ved å ta kontakt med oss.