Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Stormen Dagmar

Dato: 28.12.2011

Nyhetsbilde

Stormen Dagmars herjinger 1. juledag, førte til at vi måtte øke vår beredskap og ta inn mannskap på vår driftsentral fra kl 20.00 søndag kveld.

De første trefall inn på våre 22kV høyspent linjenett skjedde rundt midnatt natt til 2. Juledag. Fra da av arbeidet våre montører kontinuerlig fram til kl 20.00.

Vi hadde total 13 trefall inn på våre høyspentlinjer med mange påfølgende fasebrudd og flere lupebrudd. Feilene var spredd over hele vårt forsyningsområde, men spesielt Snillfjord kommune ble hardt rammet. Litt etter klokka 19 var strømforsyningen gjenopprettet hos alle våre kunder.

I 21-tida samme kveld økte vindstyrken igjen og vi fikk nye trefall i området Å i Hemne. Pga vindforholdene var det ikke forsvarlig å utbedre denne feilen før neste dag. Det ble derfor montert et strømaggregat som gjenopprettet strømforsyning.

En slik "naturkatastrofe" og de utfordrende arbeidsforhold det fører med seg er ikke helt ufarlig, og krever mye av både mannskap og utstyr.

Vi takker både de ansatte for innsatsen og våre kunder i Hemne og Snillfjord for tålmodigheta!