Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Strømutkobling tirsdag 31. januar i Gjengstø-området

Dato: 26.01.2012

Den planlagte strømutkoblinga som var tenkt utført fredag 27. januar i område Gjengstø, er utsatt til tirsdag 31. januar.

For trafokretsene 1113 Kvernavika og 1115 Vedberget gjelder følgende:
Utkobling tirsdag 31.01.12 fra kl. 09.00 til 15.00

For trafokretsene 1110 Stamnesdalen, 1111 Stamnes pumpestasjon, 1112 Veltet samt kretsene fra 1120 til 1154 fra Stamnes til Våtvika gjelder følgende:
Utkobling tirsdag 31.01.12 fra kl. 09.00 til ca. 09.30.

Deretter en halvtimes utkobling igjen før kl. 15.00