Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Strømutkobling strekningen Brandhaugen - Taftøy

Dato: 07.05.2012

Det blir foretatt strømutkobling på strekningen Brandhaugen - Taftøyan idag 07.05.2012 ca kl 13.00 - 14.00 pga feilretting på høyspentnettet