Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Strømutkobling på strekningen Merkesnes – Spjøtvollan

Dato: 08.01.2013

Det vil bli foretatt strømutkobling på strekningen Merkesnes – Spjøtvollan onsdag 09.01 ca kl 10.00 – 14.00 pga arbeid på høyspentnettet.