Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Utbygging av bredbåndsforbindelser mot Krokstadøra og Hellandsjøen

Dato: 14.01.2013

Hemne Kraftlag vil i løpet av første halvår 2013 etablere to nye fiberoptiske forbindelser. Den ene vil gå fra Kyrksæterøra til Krokstadøra, den andre fra Kyrksæterøra til Hellandsjøen.

Kablene vil bli montert i våre eksisterende høyspentmaster. Monteringsarbeidet vil medføre periodevise utkoblinger av strømtilførsel. Våre nettkunder vil bli varslet på vår hjemmesider samt sendt som SMS-varsling for de av våre kunder som er registrert med mobilnummer.

Arbeidet for traseen Kyrksæterøra til Krokstadøra er igangsatt. Utflygning av materiell og utstyr vil her bli foretatt av helikopter onsdag 16. januar 2013.