Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Strømutkobling område Vassvoll, og strekningen Merkesnes - Spjøtvollan

Dato: 11.02.2013

Det blir foretatt strømutkobling i området Vassvollan og på strekningen Merkesneset - Spjøtvollan tirsdag 12.02 ca kl 08.30 - 15.30 på grunn av fiberstrekking på høyspentnettet.