Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Strømbrudd i Hemne

Dato: 02.03.2013

En del av våre kunder i Hemne oppplevde veldig ustabil strømforsyning i etterkant av stormen som herjet lørdag formiddag. Årsaken var jordfeil på høyspentlinjene som følge av saltbelegg.

Kraftig vind fra havet virvler opp salt som tørker som et belegg på isolatorene i nettet. Når det deretter kommer nedbør i form av regn/sludd blir saltet elektrisk ledende og fører til overslag mot jord og strømbrudd. De fleste feilene forsvinner av seg selv etter en tid med nedbør, men denne gangen førte det også til at vi fikk havari på en trafobryter i Gjengstøa.

Vi beklager de ulemper dette har påført våre kunder.