Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Strømutkobling strekningen Vuttudal - Skårildelv og Skårildfisk - Sandvik 21.03.2013

Dato: 19.03.2013

Det blir foretatt strømutkobling på følgende strekninger torsdag 21.03.2013: Vuttudal - Skårildelv ca kl 09.00 - 11.00 Skårildfisk - Sandvik ca kl 09.00 - 16.00 Det vil bli kjørt aggregat på trafo Skårild, og her vil det da bli en blink ved omkobling ca kl 09.00 og 16.00.