Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Strømutkobling på strekningen Skårildfisk - Sandvik

Dato: 04.04.2013

Det vil bli foretatt strømutkobling på strekningen Skårildfisk - Sandvik fredag 05.04.2013 ca kl 09.00 - 14.00 på grunn av arbeid på høyspentnettet.