Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Strømutkobling på strekningen Skårildfisk - Sandvik

Dato: 05.04.2013

Det blir foretatt strømutkobling på strekningen Skårildfisk - Sandvika Mandag 08.04 ca kl 10.00 – 12.00 på grunn av arbeid på høyspentnettet.