Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Strømutkobling på strekningen Selnes - Volden

Dato: 15.04.2013

Det blir foretatt strømutkobling på strekningen Selnes - Volden onsdag 17.04 ca kl 09.00 – 16.00 på grunn av arbeid på høyspentnettet. Det vil bli kjørt aggregat på område Ven - Ven skole. Her vil det kun bli en blink på nettet ved omkobling til aggregatdrift ca kl 09.00 og ca kl 16.00.