Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Strømutkobling på strekningen Å Grustak - Grindbakken

Dato: 09.04.2013

Det blir foretatt strømutkobling på strekningen Å grustak - Grindbakken Onsdag 10.04 ca kl 11.30 - 13.30 på grunn av feilretting på høyspentnettet.