Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Strømutkobling strekn Hyllberget - Øvre Berdal

Dato: 22.04.2013

Det blir foretatt strømutkobling på strekningen Hyllberget - Berdal øvre idag mandag 22/4 ca klokken 13.00 - 14.00 på grunn av arbeid på høyspentnettet. Det vil bli kjørt aggregat på trafokrets Slåttavikhaugen idag og fram til Onsdag 24.04.