Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Strømutkobling Myrhaugen - Holladalen - Aune

Dato: 18.06.2013

Det blir foretatt strømutkobling på strekningen Myrhaugen- Holladalen - Aune onsdag 19.06 ca kl 09.30–12.30 pga arbeid på høyspentnettet.