Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Strømutkobling på strekningen Aunhaugen - Røstvold onsdag 02.10

Dato: 01.10.2013

Det blir foretatt strømutkobling på strekningen Aunhaugen - Lian - Røstvold og Valås - Singsdal onsdag 02/10 ca kl 09.00-17.00 pga arb på høyspentnettet. Det vil bli kjørt aggregat på trafo Ness og trafo Åstad