Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Vinjefjorden har fått strømmen tilbake

Dato: 12.12.2013

20:22 Strekninga Slupphaugen - Bjerknes har fått strømmen tilbake. Kårøydalen er fortsatt uten strøm samt en del kunder som har mistet strømmen pga lavspentfeil.