Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Trafokrets 00250 HAGAN - Spøtvollan

Dato: 13.12.2013

00:37 På grunn av fasebrudd, stolpevelt og mangel på uthvilte mannskaper vil dessverre våre 37 kunder på Spjøtvollan måtte vente til fredag før de kan få strømmen tilbake. Vi beklager det inntrufne.