Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Strømmen tilbake på Spjøtvollan, men fremdeles ute i Kårøydalen

Dato: 13.12.2013

Alle på Spjøtvollan har nå fått strømmen tilbake. men beboere i Kårøydalen er fremdeles strømløse.

Det arbeides fortløpende med saken, og vi takker alle kunder for tålmodigheta.