Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Feil ved Heggstadvatnet i Snillfjord

Dato: 14.12.2013

15:56 Pga vindfall ved Heggstadvatnet, sannsynligvis som følge av stormen Ivar, har strømforsyningen i dag vært ustabil i Åstfjorden og Tannvikhalvøya. Feilen et nå utbedret.