Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Utsatt utkobling av strøm.

Dato: 16.12.2013

På strekningen Kårøydal, Vinjeøra - Bjerknes er utkobling utsatt til tirsdag 17.12.

På grunn av utbedring av feil etter stormen Ivar, blir planlagt utkobling på strekningen Kårøydal, Vinjeøra – Staurset - Bjerknes utsatt til tirsdag 17.12. ca kl 12.00 – 13.00. Det er planlagt arbeid på høyspentnettet.