Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Feil på overliggende nett fra Trønderenergi

Dato: 12.03.2014

Det er meldt feil på overliggende nett fra Trønderenergi i området Malnes til Hitra. Feilen er utenfor Hemne Kraftlags

konsesjonsområde.