Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Oppgradering av høyspentnett Krokstadøra - Snildalsetra

Dato: 14.01.2015

Driftsavdelingen arbeider med å fornye høyspentnettet fra Krokstadøra til Snildalssetra. Det blir i den anledning en del utkoblinger (korte blink) kl. 09.00 og kl. 15.40 enkelte hverdager. Arbeidet består i å skifte en del gamle stolper, samt utskifting av alle traverser av tre.  I forbindelse med ny FV714 bygger Hemne Kraftlag også en ny trase ved Fossbergan - Øran. 

Selve utkoblingen skyldes at vi legger om nettet. Normalt forsynes dette nettet med strøm fra Krokstadøra. Når vi jobber på linja må traseen selvfølgelig være utkoblet.
Kunder ovenfor det utkoblede området forsynes da med strøm fra et aggregat vi har stående ved Våvatnet.

Det må påregnes aggregatkjøring ca 2 - 4 dager i uka. Vi regner med å være ferdig med arbeidet i løpet av februar.
 

Hemne Kraftlag vil sørge for at du vil få melding via SMS normalt dagen før utkobling, men vi må ta forbehold for avvik fra varslede planer grunnet vær etc