Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Strømutkobling Krokstadøra

Dato: 21.09.2015

Det blir strømutkobling på Krokstadøra på strekningen bensinstasjon/Hamos - Krokstadøra - Krokstad og Aunlia - Aunet, søndag 27.09 ca kl 09.00 - 13.00 på grunn av arbeid på høyspentlinja.