Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Strømutkobling området Slørdal

Dato: 21.12.2015

Det blir en strømutkobling på ca 1 min på strekningen Storvatnet - Slørdal - Sagør tirsdag 22.12 ca kl 13.30 på grunn av omkobling av høyspentnettet