Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Strømbrudd i området Hollasæter

Dato: 20.01.2016

På grunn av stor snølast har vi fasebrudd på vår 22kV linje til Hollasæter. Feilen er under utbedring og strømforsyningen vil være tilbake i løpet av kvelden.