Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Hold god avstand til strømnettet

Dato: 21.01.2016

Snøfallet de siste dagene har ført til at det har festet seg mye snø til noen av våre 22kV kraftledninger. Denne ekstra vekten på ledningene gjør at de siger ned og kan få farlig lav høyde i terrenget.

Det er livsfarlig å være nær eller berøre kraftledninger eller trær som er i kontakt med ledningene og vi ber folk holde god avstand til lave kraftledninger. Slike anlegg må overhodet ikke berøres, verken med hender eller skistaver.

Vi oppfordrer alle som ferdes ute i naturen og i nærheten av linjenettet om å melde fra om de observerer ledninger i ekstremt lav høyde.