Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Ekstremværet "Tor"

Dato: 29.01.2016

Ekstremværet "Tor" vil trolig ramme vårt forsyningsområde i Hemne og Snillfjord kommune med storm / orkan i kveld. Vi har derfor høynet vår beredskap. 

Alle mannskaper er i beredskap fra kl 1500 i dag og inn til videre. 

Vi ber alle våre kunder om å merke seg følgende farlige situasjoner som kan oppstå under et slikt uvær:
- Publikum må holde god avstand til/ikke berøre ledninger som har falt ned. 
- Publikum må holde god avstand til/ikke berøre trær eller andre gjenstander som ligger over ledninger. 
- Berøring av ledninger og trær/gjenstander som ligger over ledninger kan medføre livsfare.

 

 

Hemne Kraftlag må varsles på vakttelefon 72 45 01 20 dersom man kommer over tilfeller beskrevet ovenfor