Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Uværet Tor

Dato: 01.02.2016

Hemne kraftlag hadde kun en lavspentfeil som skyldes uværet Tor. Dette er mye mindre enn det vi forventet ut ifra værvarslet.

Vi mener dette skyldes en kombinasjon av den skogryddingen vi har utført de siste årene samt en gunstig vindretning på stormen.

Vi ber likevel våre kunder ta kontakt med oss om de ser at trær har lagt seg over lavspenningsledninger.