Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Strømbrudd på Sundlandet

Dato: 22.07.2016

Det pågår fortsatt feilsøking etter feil på vårt 22kV nett i området Malnes - Valslag - Brattstiåstunnelen.