Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Feil ved trafo Vorpbukt

Dato: 06.11.2016

Feilen ved trafo Vorpbukt er lokalisert til en defekt lavspentbryter i trafoarrangementet. En del av våre kunder vil som følge av feilen mangle en fase. Dette merkes ved at kun ca. 1/3 av kursene har strømforsyning. 

På grunn av pågående streik mellom arbeidsgiverorganisasjonen KS Bedrift og fagforeninga El og It er 17 organiserte ved Hemne Kraftlag tatt ut i streik. 

Vi har derfor søkt om dispensasjon fra streiken for å få utbedret denne feilen. 

Dette har vi dessverre fått avslag på. 

Vi ber derfor våre kunder som er tilknyttet Vorpbukt trafo om å sjekke sine anlegg med tanke på frysere, kjøleskap, varmepumper og utstyr for frostsikring. Det er kuldegrader i området. 

Nærmere informasjon gis på vår vakttelefon 7245 0120 

Vi beklager ulempene dette medfører våre kunder.