Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Strømutkobling på Tannvikhalvøya

Dato: 26.07.2017

I forbindelse med arbeid på høyspentnettet blir det foretatt ei strømutkobling på strekningen Fætten-Hafsmo-Klungervika torsdag 27.07.2017 fra kl. 11.30 til ca. kl. 15.00.