Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Strømutkobling onsdag 14. juli, Hamnebugt - Vorpnesset

Dato: 13.07.2010

Det vil bli en utkobling av strømmen på strekningen Hamnebugt - Vorpnesset, i tidsrommet fra kl. 11.00 til ca. kl. 13.00 onsdag 14. juli

Utkoblinga skyldes arbeid på høyspentnettet iforb. med utbygging på nye Hemneskjel skole