Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Strømutkobling tirsdag 28.9 kl. 09.30 -15.00 Almlia - Taftøyan

Dato: 27.09.2010

Det vil bli en utkobling av strømmen på strekningen Almlia - Taftøyan, i tidsrommet fra kl. 09.30 - 15.00 tirsdag 28. september

Utkoblinga skyldes vedlikeholdsarbeid på høyspentnettet.