Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Strømbrudd i området Valåsen

Dato: 13.12.2010

Strømbrudd på Valåsen, Djupsæter og Singsdal

Høy snølast var sannsynligvis årsaken til sikringsbrudd på lavspentlinja til kunder tilknyttet trafo Valås, Djupsæter og Singsdal. Feilen var utbedret ca. kl 1930 fredags kveld